ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด